Mapejar controlador MIDI a Serato DJ

El MIDI ens permet reconfigurar els nostres controladors DJ o afegir controladors addicionals al nostre software de DJ per a accedir a funcions extra que no podem de forma nativa.

En aquest vídeo veiem com crear un preset MIDI amb l’assignació de varis paràmetres i funcions específiques de Serato DJ a un teclat MIDI.

Relacionats