Edició del Grid a Serato DJ

És essencial configurar correctament el grid, ja que ens permet utilitzar diverses funcions de forma precisa i sincronitzada amb el tempo de la cançó.

Un grid ben ajustat facilitat l’aplicació dels auto loops, efectes, slicer i la sincronització amb el sampler, així com amb dispositius i softwares externs.

Relacionats