Calibrar agulla del plat vinil

En aquest tutorial veiem com calibrar el braç d’un plat de vinil partint de les especificacions tècniques que ens proporciona el fabricant.

A més a més, dóno el meu punt de vista si has de punxar de forma més agressiva, fer scratch o beat juggling i eliminar o reduir el salts de l’agulla.

Al vídeo utilitzo un Technics 1200 MK2 i unes Shure M44-7 però ens serveix per a qualsevol tocadiscs d’una altra marca (Reloop, Vestax, Pioneer, etc) i qualsevol càpsula i agulla.

Relacionats