Crear un Efecte Reverse Reverb per a veus

Creem un efecte de Reverse Reverb utilitzat principalment a les veus i que, consisteix en aplicar temps llargs de reverberació i reproduïr-la al revès. Aquest efecte pot utilitzar-se amb qualsevol tipus de reverb i es pot personalitzar canviant el filtrat, temps de reverberació, etc. El procés és exactament el mateix per a qualsevol DAW.

Relacionats