Cadena de processament de veus (Vocal Chain)

Si seguim una seqüència específica, obtindrem un processat vocal efectiu.

En primer lloc, es requereix editar per tal netejar i corregir les petites imperfeccions durant la gravació.

Una vegada completada aquesta fase, ens centrem en afegir la presència, claredat i el color adequats que s’alineïn amb l’expressió única de l’intèrpret.

Aquest procés assegura que les vocals mantiguin la seva autenticidad al mateix temps que es milloren i realcen per a integrar-se de forma harmoniosa a la mescla final.

Relacionats